برچسب: براي‌

ابزاری برای‌ کاشتن در بدن انسان

ابزاری برای‌ کاشتن در بدن انسان

جام جم آنلاین: آیا زمانش فرارسیده که در برنامه هفتگی خودمان در کنار اموری مثل وقت دندانپزشکی و معاینات پزشکی و نظایر آن، چنین یادداشتی را بگنجانیم: «نوبت متخصص برای تعمیر حسگر مادون قرمز چشم …
بستن تبلیغ