آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد برگزارمی

همایش حج و بیداری اسلامی ازسوی رایزنی فرهنگی ایران در لبنان برگزارمی شود

همایش حج و بیداری اسلامی ازسوی رایزنی فرهنگی ایران در لبنان برگزارمی شود

به گزارش ایرنا از بیروت، ‘محمد حسین رییس زاده’ رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به همراه ‘حسان عبدالله’ عضو جمعیت علمای مسلمان لبنان، روز شنبه با ‘عبد الامیر قبلان’ مسئول مجلس اعلای شیعیان این کشور …
بستن تبلیغ