برچسب: بلندپایه

مقامات بلندپایه ایران وترکیه برلزوم توسعه همکاریهای دوکشور دربخش صنعت تاکیدکردند

مقامات بلندپایه ایران وترکیه برلزوم توسعه همکاریهای دوکشور دربخش صنعت تاکیدکردند

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، نهاد ارگون و سعیدلو به دنبال دیدار بین هیاتهای دوکشور در گفت و گو با خبرنگاران ایرنا و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، نتایج گفت و گوها …