برچسب: بوکاجونيورز

طرفداران بوکاجونیورز خواهان ادامه کار ریکلمه

طرفداران بوکاجونیورز خواهان ادامه کار ریکلمه

   طرفداران تیم بوکا جونیورز در این تجمع از مسئولان این باشگاه خواستند که از تصمیم ریکلمه برای بازنشستگی و خداحافظی از میادین فوتبال جلوگیری کنند. دانیله کوئیروگا از طرفداران تیم بوکا جونیورز در این …