آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد تابلو‌هاي

تابلو‌های برق در قالب یک کتاب به بازار کتاب می‌آیند

تابلو‌های برق در قالب یک کتاب به بازار کتاب می‌آیند

تابلو‌های برق و مباحث مرتبط با آن‌ها در قالب کتابی به قلم “سعید فلسفی نژاد” به بازار کتاب می‌آیند. “سعید فلسفی نژاد” نویسنده کتاب‌های فنی- مهندسی در گفتگو با خبرنگار بخش ادبیات باشگاه خبرنگاران با …