برچسب: تصاوير خلاقانه تبليغاتي

تبلیغات هشدار دهنده و خلاقانه

تبلیغات هشدار دهنده و خلاقانه

از جمله مشکلات زندگی امروز آلودگی هوا و دریاها ، از بین رفتن جنگل ها و … هستند و تلاش برای رفع کردن آنها وجود دارد و برای اینکه این تلاش ها به ثمر بنشیند …