آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد تنظیم خانواده

با «تنظیم خانواده» خداحافظ کنید

با «تنظیم خانواده» خداحافظ کنید

مریم مجتهد زاده با فارس گفتگو کرده که گزیده ای از آن بدین شرح است: – با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تغییر سیاست‌های کاهش جمعیت مرکزامور زنان در ستاد ملی خانواده …