آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد جریانشناسی

وزیر دادگستری: جریانشناسی قرآن ما را در تقابل با استکبار بیمه می کند

وزیر دادگستری: جریانشناسی قرآن ما را در تقابل با استکبار بیمه می کند

‘سیدمرتضی بختیاری’ که در چارچوب یکصدمین سفر استانی و چهارمین سفر رییس جمهور و اعضای هیات دولت در خراسان رضوی حضور دارد روز پنجشنبه در ‘نشست مشترک علما و روحانیون شیعه و اهل سنت شرق …
بستن تبلیغ