آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد جزر و مد

جزر و مدهای شگفت انگیز را ببینید!

جزر و مدهای شگفت انگیز را ببینید!

پدیده ی کِشَند یا جزر و مد اساساً زاییده نیروی گرانش کره ماه است، آشکار است که دریاها در سنجش با خشکی‌های زمین نرمش‌پذیری بیشتری دارند و از این روی در برابر نیروی کشش ماه …
بستن تبلیغ