برچسب: جشنواره بازي هاي بومي

آشنایی با بازی محلی جوجو یک منه

آشنایی با بازی محلی جوجو یک منه

  جوجو یک‌ منه  ( لاهیجان ) بازیکنان به دو گروه مساوى تقسیم مى‌شوند و با ‘تر یا خشک’ یا ‘شیر یا خط’ گروه کولى‌دهنده و کولى‌خورنده را معلوم مى‌کنند. آن‌گاه روى زمین دایره‌اى مى‌کشند …
بستن تبلیغ