برچسب: حشره ای به شکل گل و گياه

عکس هایی از زیباترین حشره جهان

عکس هایی از زیباترین حشره جهان

این حشره علاوه بر اینکه یکی از زیباترین حشرات دنیا است، قابلیت استتار نیز دارد و با رنگ های بدن خود می تواند خود را در مقابل خطرات حفظ کند. “هایمانوبیس کورونیتس” نام این حشره …