آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد درآورد/انتقاد

سودهای کلان واردات خودرو صدای معاون وزیر را هم درآورد/انتقاد شدید از تویوتا

سودهای کلان واردات خودرو صدای معاون وزیر را هم درآورد/انتقاد شدید از تویوتا

سود میلیاردی واردکنندگان خودرو از یک سو و آشفته بازار خودروهای وارداتی در ایران از سوی دیگر باعث شده تا رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به شدت نسبت به این وضعیت …
بستن تبلیغ