آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد دیکتاتور؟/

بازی تمام شد آقای دیکتاتور؟/ گزارش تصویری

بازی تمام شد آقای دیکتاتور؟/ گزارش تصویری

نمایش اسلاید /Images/News/Larg_Pic/12-3-1391/IMAGE634742415629219130.jpg حسنی مبارک پس از سه دهه دیکتاتوری سیاسی و اقتصادی به حبس ابد محکوم شد /Images/News/Larg_Pic/12-3-1391/IMAGE634742415695519247.jpg طرفداران حسنی مبارک بیرون از دادگاه برای او و فرزندانش دعا می کردند /Images/News/Larg_Pic/12-3-1391/IMAGE634742415686627231.jpg فرزندان حسنی …
بستن تبلیغ