آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد رقص رنگ ها با اسپيکرهاي قدرتمند

تصاویر زیبا از رقص رنگی

تصاویر زیبا از رقص رنگی

عکاس آلمانی مارتین کلیماس قادر است آنچه را در یک چشم بر هم زدن اتفاق می افتد در عکس ثبت کند. عکس های زیر با استفاده از رنگ های فلورسنت و رقص رنگ ها و …
بستن تبلیغ