آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد سلامت؛

بودجه نظام سلامت؛ نقطه قوت بودجه

بودجه نظام سلامت؛ نقطه قوت بودجه

به گزارش ایمنا دکتر حسن امین لو مشاور وزیر در امر برنامه و بودجه و دبیر مجامع شوراها و هیات های امناء با بیان این مطلب گفت: مصوبه اخیر مجلس در خصوص اختصاص ۶۰۰۰ میلیارد …
بستن تبلیغ