برچسب: شكارسلول‌هاي

شکارسلول‌های سرطانی با سریع‌ترین دوربین جهان

شکارسلول‌های سرطانی با سریع‌ترین دوربین جهان

این فناوری بر تکنولوژی دوربین کشش زمان فوتونیک تولید شده توسط تیم جلالی در سال ۲۰۰۹، با هدف ساخت سریع‌ترین دوربین پیوسته در حال اجرای جهان متکی است. دوربین جدید با استفاده از میکروفلوئیدهای پیشرفته …
بستن تبلیغ