آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد شورای عالی آموزش و پرورش

آموزش و پرورش توسعه پایدار و آینده کشور را تضمین می‌کند / رتبه بندی معلمان اصل بر افزایش کیفی و مهارتی این عزیزان است

آموزش و پرورش توسعه پایدار و آینده کشور را تضمین می‌کند / رتبه بندی معلمان اصل بر افزایش کیفی و مهارتی این عزیزان است

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت جایگاه و نقش شورای عالی آموزش و پرورش در بررسی کارشناسی مسائل مهم این حوزه و اتخاذ تصمیم برای حل مشکلات و ارتقای جایگاه تعلیم و تربیت در جامعه، …
بستن تبلیغ