برچسب: عکس سحر قریشی

عکس جدید سحر قریشی

عکس جدید سحر قریشی

پورتال اجتماعی ممتاز نیوز:سحر قریشی نوشتاز نکوهش رفتار بدِ قضاوت در زندگی دیگران شروع کرد و به آسان دل بستن و دل کندن رسید. کاری که فقط سحر قریشی میتواند با کلمات انجام دهد. سحر قریشی