برچسب: فيلتر

فیلتر یا رفع فیلتر شدن سایت‌ها بر عهده چه افرادی قرار دارد؟

فیلتر یا رفع فیلتر شدن سایت‌ها بر عهده چه افرادی قرار دارد؟

برخی متولیان فضای مجازی کشور از فیلتر شدن ۹۰ درصد سایت‌ها بر اساس درخواست‌های مردمی خبر می‌دهند اما اینکه تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه بر عهده چه افرادی قرار دارد موضوعی است که بسیاری کاربران …