آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد كشور،به

پرونده ناشران کشور،به روز می‌شود

پرونده ناشران کشور،به روز می‌شود

مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی،وزارت ارشاد گفت:پرونده ناشران از سوی معاونت فرهنگی،‌به روز می‌شود. داریوش رضوانی،مشاور اجرایی،معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد درخصوص،به روز شدن پرونده ناشران کشور به باشگاه خبرنگاران گفت:ناشران کشور بررسی هیئت مدیره …