برچسب: كویت

استاندار خراسان جنوبی: این استان برای توسعه مناسبات اقتصادی با کویت آمادگی دارد

استاندار خراسان جنوبی: این استان برای توسعه مناسبات اقتصادی با کویت آمادگی دارد

‘قهرمان رشید’ در حاشیه ‘همایش بین المللی خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه محور شرق’ در بیرجند طی دیدار با سفیر کویت در ایران ارتباطات فعلی بین دو کشور را مطلوب ارزیابی و بیان کرد: مسئولان …