آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد مجسمه هايي به شکل نوزاد

این نوزادان کوچک خوردنی اند!

این نوزادان کوچک خوردنی اند!

خانوم Camille Allen را می شناسید؟ میدانید هنرش چیست؟ این خانم از خمیر بادام و سفیده تخم مرغ مجسمه هایی به شکل نوزاد تهیه می کند .جالب اینه که مجسمه ها قابل خوردن هستند   …
بستن تبلیغ