آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد مردم بومي اندونزي

فوتبال با توپ آتشین در اندونزی

فوتبال با توپ آتشین در اندونزی

یکی از مراسم سنتی سال های اخیر کشور اندونزی فوتبال با توپ آتشی است که به آن در اندونزی “سپاک” گفته می شود. این بازی ظاهرا وحشتناک به نظر برسد ولی از نظر مردم بومی …
بستن تبلیغ