برچسب: مستعار

آموزش ایجاد ایمیل مستعار در Outlook.com

آموزش ایجاد ایمیل مستعار در Outlook.com

آموزش ایجاد ایمیل مستعار در Outlook.com در پست “خداحافظی با هاتمیل و سلام به Outlook.com“، سرویس جدید ایمیل ماکروسافت را معرفی کردیم. یکی از ویژگی های خاص Outlook.com که شایان ذکر است، امکان ساخت ایمیل …
بستن تبلیغ