آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد مليت

گوارماریال: حضور دونده بدون ملیت در المپیک ۲۰۱۲ لندن

گوارماریال: حضور دونده بدون ملیت در المپیک ۲۰۱۲ لندن

گوارماریال یکی از چهار ورزشکاری است که به طور مستقل و بدون اینکه به کشوری خاص تعلق داشته باشد در بازیهای المپیک ۲۰۱۲ لندن حضور خواهد یافت. به گزارش خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران ، گوارماریال …