آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد ملی420

کتابخانه ملی۴۲۰ جلد کتاب به کانون فرهنگی ناصر خسرو بلخی افغانستان اهدا کرد

کتابخانه ملی۴۲۰ جلد کتاب به کانون فرهنگی ناصر خسرو بلخی افغانستان اهدا کرد

به گزارش ایرنا و به نقل از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، این اقدام در راستای توافق های صورت گرفته با کشور اسلامی افغانستان صورت گرفته است. کانون فرهنگی ناصر خسرو بلخی یک نهاد …
بستن تبلیغ