آخرین اخبار و جدیدترین مطالب درمورد مهندس شیمی، نفت و گاز، پارس اکسون