آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد همسرسردارمنصوری

گفتگو با همسرسردارمنصوری

گفتگو با همسرسردارمنصوری

خبر کوتاه و غم انگیز بود سردار احمد منصوری به جمع یاران شهیدش پیوست آنهایی که او را می شناختند او را به صداقت ،ولایتمداری ،خدمت به خلق ، صفای باطن ،چهره ای متبسم ومهربان …