برچسب: هندورابی

دو شناگر مسیر۳۰ کیلومتری جزیره هندورابی تا کیش را شنا کردند

دو شناگر مسیر۳۰ کیلومتری جزیره هندورابی تا کیش را شنا کردند

به گزارش ایرنا، ‘سردار کمانگرپور’ و ‘پیام محمد غریب’ روز شنبه بمناسبت روز ملی خلیج فارس در یک اقدام غرورآفرین تحت نظارت و کنترل فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران و با پشتیبانی سازمان منطقه آزاد …
بستن تبلیغ