آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد هنرهاي مجسمه سازي

تندیس های زندگی در سراسر دنیا

تندیس های زندگی در سراسر دنیا

با دقت به تصاویر زیر نگاه کنید … همه مجسمه هایی هستند که با مصالح مصنوعی در اشکال و حالت های مختلف ساخته نشده اند! بلکه با ظرافتی خاص کارگردانی شده اند چراکه اینها تندیس …
بستن تبلیغ