آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد وام ، وام ازدواج ، ضامن ، وزارت ورزش و جوانان

حذف معرفی ضامن برای وام ازدواج

حذف معرفی ضامن برای وام ازدواج

مدیر گروه برنامه ریزی ازدواج و نهاد خانواده وزارت ورزش و جوانان از ارائه بسته پیشنهادی روز ازدواج پس ازنهایی شدن این بسته به هیئت دولت خبر داد. خبرگزاری ایسنا: مدیر گروه برنامه ریزی ازدواج و …
بستن تبلیغ