برچسب: ويلاي شاهانه آقاي سارکوزي

ویلای شاهانه آقای رئیس جمهور!

ویلای شاهانه آقای رئیس جمهور!

ویلایی که آقای رییس جمهور سابق فرانسه سه هفته از تابستان را در آنجا می گذراند با قیمت جالبی به فروش گذاشته شده است. دیلی میل این قیمت را رییس جمهورانه ( شما بخوانید: شاهانه) …