آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد کالیفرنیا

عینک واقعیت افزوده گوگل بر چشمان معاون فرماندار کالیفرنیا

عینک واقعیت افزوده گوگل بر چشمان معاون فرماندار کالیفرنیا

حال سرگئی برین اجازه داده که کس دیگری به غیر از خودش هم این عینک را امتحان کند. گاوین نیوسام، معاون فرماندار کالیفرنیا در نمایش تلویزیونی با نام «نمایش گاوین نیوسام» این عینک را از …
بستن تبلیغ