آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد کونته

اتهام جدید علیه کونته

اتهام جدید علیه کونته

 این بار خبر میرسد که کونته در شرطبندی ها و تبانی دیدار های تیم باری نیز دست داشته است . کونته بین سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ هدایت تیم باری رو بر عهده داشته است . …
بستن تبلیغ