آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد 2100

سرانه پزشک خانواده ۲۱۰۰ تومان شد

سرانه پزشک خانواده ۲۱۰۰ تومان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد شریعتی افزود: به دلیل افزایش سرانه پزشکان، تعداد ثبت نام پزشکان خانواده از مرز ۲۹ هزار نفر گذشته و خوشبختانه شرایط خوبی در سطح کشور برقرار است. وی با …
افزایش سرانه پزشک خانواده به ۲۱۰۰ تومان

افزایش سرانه پزشک خانواده به ۲۱۰۰ تومان

رییس ستاد اجرایی پزشک خانواده گفت: طبق مصوبه دولت، میزان سرانه پزشک خانواده و دستیارش با ۲۰ درصد رشد نسبت به سرانه تعیین شده سال ۹۰، ۲۱۰۰ تومان برآورد شده است. دکتر محمد شریعتی، رییس ستاد …
بستن تبلیغ