برچسب: 14/4/91

قیمت برخی خودروهای موجود در بازار (چهارشنبه ۱۴/۴/۹۱)

قیمت برخی خودروهای موجود در بازار (چهارشنبه ۱۴/۴/۹۱)

قیمت تویوتا هایلوکس : ۰۰۰/۰۰۰/۷۶۹ ریالقیمت تویوتا پرادو : ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۹/۱ ریالقیمت تویوتا پرادو دو در : ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۹/۱ ریالقیمت لکسس ال اس ۴۶۰ : ۰۰۰/۰۰۰/۸۹۰/۲ ریالقیمت لکسس آر ایکس ۳۵۰ : ۰۰۰/۰۰۰/۷۳۹/۱ ریالقیمت رنو فلوئنس ای …