آخرین اخبار و جدیدترین مطالب درمورد امنای

اولین جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان تشکیل شد

اولین جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان تشکیل شد

اولین جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان با حضور وزارت آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری تشکیل شد. به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران نخستین جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان با حضور معاون …