آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد امنای

اولین جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان تشکیل شد

اولین جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان تشکیل شد

اولین جلسه هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان با حضور وزارت آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری تشکیل شد. به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران نخستین جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان با حضور معاون …