آخرین اخبار و جدیدترین مطالب درمورد برق كار

استخدام در شرکت صنعتی – کوهپایه

استخدام در شرکت صنعتی – کوهپایه

یک شرکت تولیدی واقع در منطقه صنعتی کوهپایه به ۴ نفر فوق دیپلم مکانیک با حداقل ۵ ستل سابقه کار مفید در صنعت کاشی نیازمند است. استخدام در شرکت صنعتی – کوهپایه تلفن : ۰۳۱۱۶۶۲۷۱۱۵