برچسب: بضاعت

ما و بضاعت نمایشگاه کتاب ما

ما و بضاعت نمایشگاه کتاب ما

علی زارعی‌نجفدری: آسیب‌شناسی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نیاز به یک بررسی واقع بینانه دارد. باید ببینیم نمایشگاه کتاب از منظر کدام واقعیت و پارامتر مورد بررسی و آسیب شناسی ما قرار گرفته است تا بتوانیم به …