آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد تصاویر هنری

این نوزادان کوچک خوردنی اند!

این نوزادان کوچک خوردنی اند!

خانوم Camille Allen را می شناسید؟ میدانید هنرش چیست؟ این خانم از خمیر بادام و سفیده تخم مرغ مجسمه هایی به شکل نوزاد تهیه می کند .جالب اینه که مجسمه ها قابل خوردن هستند   …
ساختمان هایی از جنس کاغذ

ساختمان هایی از جنس کاغذ

اریگامی به معنی تا کردن کاغذ هنر سنتی مردم ژاپن محسوب می شود. اما امروزه مردم زیادی در جهان به سوی این هنر گرایش پیدا کرده اند….