برچسب: خواندنی ها

جزییات اختلاس در بنیاد شهید!

جزییات اختلاس در بنیاد شهید!

بعد از اختلاس بزرگ و معروف اختلاس های کوچک و بزرگ دیگری در گوشه کنار ایران توسط سازمان بازرسی کسف می شود جدیدترین انها به شرح زیر است. جسس ماموران سازمان بازرسی کل کشور در …
بستن تبلیغ