برچسب: شستا

استخدام ۲۰۰ نخبه برای مدیریت شرکت های شستا

استخدام ۲۰۰ نخبه برای مدیریت شرکت های شستا

به گزارش خبرگزاری مهر،سعید مرتضوی که هفته گذشته به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی انتخاب شده است، گفت: با توجه به لزوم به کارگیری نیروهای متخصص، متعهد و استفاده از نخبگان کشور برای …
۲۰۰ نخبه کشور برای مدیریت شرکت‌های تابعه شستا استخدام می‌شوند

۲۰۰ نخبه کشور برای مدیریت شرکت‌های تابعه شستا استخدام می‌شوند

‘سعید مرتضوی’ که هفته گذشته به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی انتخاب شده است، افزود: این استخدام ها باتوجه به لزوم بکارگیری نیروهای متخصص، متعهد و استفاده از نخبگان کشور برای نوسازی و …
ملک زاده مدیر عامل شستا نمی‌شود

ملک زاده مدیر عامل شستا نمی‌شود

وی ادامه داد: متاسفانه افرادی سودجو به خیال اینکه در مجموعه شرکت‌های تأمین اجتماعی ضربه‌ای وارد کنند دست به انتشار چنین شایعاتی می‌زند، رسانه‌ها در انتشار اخبار بیشتر دقت کنند. فارس: یک مقام مسئول در …