برچسب: عاج فيل

کشتن وحشیانه فیل برای عاج

کشتن وحشیانه فیل برای عاج

کشتن فیل‌های این حیوانات عظیم الجثه برای فقط عاج‌هاشان از آن اتفاقات سودجویان آدمی است که قابل هضم نیست. به تصاویر نشنال جئوگرافیک از این حادثه تلخ توجه کنید: