برچسب: قمار

سند قمار بازی پهلوی ها !

سند قمار بازی پهلوی ها !

مرکز اسناد انقلاب اسلامی با انتشار سندی از ساواک فاش کرد که خاندان پهلوی در روزهای ۴شنبه، از ظهر تا پاسی از شب با مبالغ بالایی قمار بازی می‌کردند.  در سندی از ساواک که از …