برچسب: متون ادبی

استجابت دعا

استجابت دعا

      یک کشتی در یک سفر دریایی در میان طوفان در دریا شکست و غرق شد و تنها دو مرد توانستند نجات یابند و شنا کنان خود را به جزیره کوچکی برسانند. دو …
بستن تبلیغ