آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد مراديان

مرادیان خبر داد: تامین صد‌درصد وام شهریه از طریق صندوق رفاه در سال جاری

مرادیان خبر داد: تامین صد‌درصد وام شهریه از طریق صندوق رفاه در سال جاری

کلیه دانشجویان از مهرماه جاری تحت پوشش بیمه تکمیلی خبرگزاری آریا- رئیس صندوق رفاه دانشجویی کفت:از سال جاری صد‌درصد وام شهریه از طریق صندوق رفاه تامین می‌شود.به گزارش خبرنگار علمی آموزشی آریا،کیوان مرادیان رییس صندوق …
مرادیان در گفتگو با آریا خبر داد: افزایش ۵۰ درصدی وامهای دانشجویی

مرادیان در گفتگو با آریا خبر داد: افزایش ۵۰ درصدی وامهای دانشجویی

برنامه های صندوق رفاه دانشجویان در هفته خوابگاهها خبرگزاری آریا- رئیس صندوق رفاه دانشجویی ازافزایش حداقل ۵۰ درصدی وامهای دانشجوی خبرداد.کیوان مرادیان کوچکسرایی رئیس صندوق رفاه دانشجویی در گفتگو با خبرنگار علمی آموزشی آریا با …