آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد مرتبه

سراشیبی یکساله قیمتها در بورس/شش صنعت با متوسط p/e کمتر از ۵ مرتبه

سراشیبی یکساله قیمتها در بورس/شش صنعت با متوسط p/e کمتر از ۵ مرتبه

مطابق داده های منتشر شده اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران، این متغیر مهم بورسی که تاثیر به سزایی در تصمیم گیری سرمایه گذاران دارد، خردادماه سال گذشته ۸٫۲ مرتبه …
بستن تبلیغ