آخرین اخبار و جدیدترین مطالب در مورد مشترکی

پیشبینی سهم ۶ میلیارد مشترکی بازار تلفن همراه دنیا تا پایان ۲۰۱۲

پیشبینی سهم ۶ میلیارد مشترکی بازار تلفن همراه دنیا تا پایان ۲۰۱۲

پیشبینی سهم ۶ میلیارد مشترکی بازار تلفن همراه دنیا تا پایان ۲۰۱۲ تحلیلگران صنعت تلفن همراه پیش‌بینی کرده‌اند که تا اواسط سال ۲۰۱۲ تعداد مشترکان تلفن همراه دنیا به ۶ میلیارد نفر خواهد رسید.به گزارش …
بستن تبلیغ