برچسب: یکسان

جدیت کرانچار برای همه یکسان است

جدیت کرانچار برای همه یکسان است

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان جدیت کرانچار برای همه یکسان است. علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران گفت: به هر حال هر سرمربی حق دارد آنچه که دوست دارم رفتار کند و باید …
بستن تبلیغ