آگهی استخدام شرکت بازرگانی

آگهی استخدام شرکت بازرگانی در نظر دارد افراد با مشخصات ذیل را استخدام نماید.
۱-  مسئول دفتر مدیر عامل (تسلط کامل به زبان انگلیسی) حداقل ۲ سال سابقه کار ۱ نفر
۲-  کارشناس بازرگانی (تسلط کامل به زبان انگلیسی) حداقل یک سال سابقه کار ۲ نفر
۳-  کارشناس فنی (رشته تحصیلی مهندسی شیمی و تسلط به زبان انگلیسی) ۲ نفر

واجدین شرایط سوابق تحصیلی و کاری (رزومه) خود را به Email:Pouyesh.kimya@gmail.com  ارسال نمایند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *